Tag manager en FB

Prawa zwierząt w teorii i praktyce


skrócona wersja

Co jest podstawą zagwarantowania praw zwierzętom?

Tematy:

Czy istnieje zadowalająca reguła podstawowa?
Czy wolność może być podstawowym prawem jeśli jest naruszana?
Czy bycie właścicielem zwierzęcia nie stoi w opozycji do prawa do wolności?
Opowiadanie się za prawami zwierząt powinno być nagradzane finansowo.
Czy wszelkie krzywdzące działania przeciwko zwierzętom powinny być zakazane?

W przypadku znęcania się nad nimi, zwierzęta są zdolne tylko do wyrażenia tego w pośredni sposb. Z tego względu do nas należy odpowiedź na powyższe pytania.

Pojęciami przydatnzmi do stworzenia podstawy praw zwierząt są: wartość wewnętrzna, dobro, szacunek, wolność, rwność, wspłczucie itd. Wiele z tych pojęć wydaje się odpowiednimi, lecz w praktyce są niezbyt przydatne.

Przetestujemy teraz wykonalność każdego z pojęć:

1 Prawa zwierząt winny być skonstruowane w sposb wykonalny i praktyczny, ktry można poddać procedurom prawnym.
2 Prawa zwierząt mają na celu dobro każdego zwierzęcia, każdego gatunku, począwszy od zwierząt żyjących dziko i w hodowlach np. zwierzęta domowe, ssaki, a na owadach kończąc
3 Biorąc pod uwagę rżnorodność tych gatunkw, winniśmy rwnież zwrcić uwagę na ich cechy specyficzne.
4 Prawa zwierząt odnoszą się do ludzi i to przez nich powinny być sankcjonowane.
5 Śmierć zajmuje ważne miejsce w prawach zwierząt: ubj, odstrzał w celach zarządzania terenami niezagospodarowanymi i zawodowe wędkarstwo. Należy wprowadzić uregulowania, by zapewnić szybką i bezbolesną śmierć, ktra musi mieć określony cel (w przeciwieństwie do ryby, ktra "złapała się" nadprogramowo). Odnosi się to rwnież do zabijania szkodliwego gryzonia, ktrego nie da się powstrzymać w inny sposb.
6 Prawa gatunku przewyższają prawa jednostki (jeśli roślina lub zwierzę stoi na progu wyginięcia, ma prawo, aby ludzie zostawili je w spokoju). Pewne gatunki (np. locha lub łosoś) mają prawo nie być produkowanymi lub chwytanymi masowo w celach eksportowych. Owa masowa produkcja jest poniżej godności zwierzęcia i ma na celu zaspokojenie dużo więcej niż nasze podstawowe potrzeby.

Niektre pojęcia są nieodpowiednie jako prawne podstawy praw zwierząt

Zgodnie z pierwszą z wymienionych zasad powinniśmy wykluczyć pojęcia wewnętrznej wartości i szacunku. Pomimo, iż są one powszechnie używane, niemożliwym jest sformułowanie jednoznacznych praw zwierząt w oparciu o ktrykolwiek z nich. Całkowicie dopuszczalnym jest wymienianie wartości wewnętrznej i szacunku, gdy mowa jest o zachowaniu ludzi wobec zwierząt, lecz pojęcia te nie mogą być używane w celu osądu człowieka z prawnego punktu widzenia. "Szanowna Pani, zamierzamy pozwać Panią do sądu za traktowanie pani pieska pokojowego bez szacunku". Oczywiście zawsze możliwym jest zdystansowanie się wobec obiektywnego zachowania i nazwanie go pozbawionym szacunku. Na przykład, gdy niedźwiedzie cyrkowe i lwy zmuszane są do wykonywania sztuczek niegodnych zwierzęcia, można rzec, iż jest to traktowanie pozbawione szacunku.

Podobnie, nie można wymusić kulturalnego zachowania lub dobrego smaku, można je natomiast krykykować. Rwnież pojęcie wartości wewnętrznej jest niewłaściwym jako prawna podstawa praw zwierząt. Odnosić mogłoby się jedynie do rzadkich gatunkw, jako, że: "ten okaz musi być chroniony, bowiem z uwagi na jego wartość wewnętrzną nie występuje nigdzie indziej na ziemi". Handlowa wartość świń bardziej niż ich wewnętrzne wartości przekonuje hodowcę do lepszego opiekowania się trzodą.
Wymienione powyżej pojęcia są w rzeczywistości zbyt mgliste, by mogły być prawnie zdefiniowane jako podstawa praw zwierząt.

Czy możliwym jest sformułowanie zadowalającej prawnej zasady podstawowej, ktra może być odpowiednio stosowana?

Praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie tej samej zasady dla praw ludzi, jak i dla praw zwierząt, ktrą jest prawo do wolności.
Wolność jest pojęciem paradoksalnym: wolność zdefiniowana to wolność odebrana. Należy sformułować wyraźne granice, co do początku i końca wolności; w przeciwnym wypadku idea jest niewykonalna. W celu zastosowania pojęcia wolności w praktyce, najlepszym byłoby opisać wszelkie sytuacje, ktre uniemożliwia zwierzęciu bycie wolnym.
Wyznaczenie granic odnosi się do ludzi i do zwierząt i z tego względu jest tak potężną ideą. Należy rozważyć minimalny standard wolności zwierzęcia, lecz rwnież granice fizyczne (np.ogrodzenia).

Ważną zaletą wolności jest to, iż stawia limit obowiązkowi zajmowania się prawami zwierząt. Poprzez zabezpieczenie tych praw, zwierzę może swobodnie interpretować wolność na własny sposb i mieć swobodę zachowania, ktre pozostaje w zgodzie z jego naturą. Sposb, w jaki zwierzę wykorzystuje swą wolność w kategoriach zachowania, nie ma wpływu na podstawowe zasady praw zwierząt.
Dla dziko żyjących zwierząt wystarczy, iż mogą utrzymać naturalną rwnowagę bez ingerencji ze strony ludzi. Dla zwierząt domowych czy hodowlanych ważnym jest zapewnienie, iż do pewnego stopnia mogą wykazywać naturalne zachowanie.
Dodatkowo, wolność wymaga rwnież prawa do integralności fizycznej: żadnego więcej okaleczania ciała, włączając obcinanie dziobw, kastrację prosiąt, inżynierię genetyczną (selekcja) lub skrajnie niezdrowe formy hodowli (np. cielęta o "podwjnych mięśniach" rodzące się przez cesarskie cięcie).

Popularne posty